Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest firma Salsowisko.pl Anna Grzybowska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Obr. Westerplatte 25/9.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapisem na festiwal Navy Zouk.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Dane pozyskiwać będziemy w minimalnym zakresie wystarczającym do realizacji umowy. Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z uczestnictwem w festiwalu Navy Zouk. Przetwarzane są w celu:
• umożliwienia uczestnictwa w festiwalu
• przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, imienia i nazwiska, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą w związku z uczestnictwem w festiwalu.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Masz prawa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto nadzoruje ochronę danych osobowych w Polsce?
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?
Jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Przede wszystkim dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, czyli:
- firmom zapewniają usługi płatnicze oraz księgowe
- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
- firmom zapewniającym nam usługi ubezpieczeniowe ( ubezpieczenie NNW/OC )

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zapisu na festiwal, przez czas niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, minimalnie 5 lat od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Salsowisko.pl Anna Grzybowska zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę, dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich przechowywanie. Jednocześnie przypominamy, że możecie w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym administratora danych [email protected] .

W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je w wersji papierowej ( usługi księgowe) jak i w systemach informatycznych. Korzystamy z usług mBank przy przelelewach za płatności za festiwal. Dane wpisane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego przetwarzane są przez Google. Dane przesłane mailem na adres [email protected] przechowywane są na serwerze dedykowanym Hetzner. Adres IP Twojego komputera może być zapisany w logach usługi poczty elektronicznej oraz w logach usługi www strony https://navyzouk.pl

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe, które uzyskaliśmy nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

Terms and Conditions of Navy Zouk Festival 2019

Any questions? We are happy to help you

If you want to know more about our event just ask us / write to us.

Contact us

Email
[email protected]